Waterbeheer

Waterafvoer: meet uw afvalwater(debiet)

Voor een inschatting van uw afvalwater(debiet) kan u opteren voor een meetgoot. Enkel die kan u een exacte meting garanderen als u afvalwater loost via een open afvoer.

Voor bepaalde sectoren plaatsen wij een meetgoot op het bedrijfsterrein. Omdat meten echt wel weten is, zelfs bij een slimme waterafvoer. Het is dé manier om eenvoudig en toch nauwgezet de waterlozing te meten.

Een handig overzicht kan u vinden in onze meetgoten-tabel.

Waarom opteren voor een meetgoot?

Meetgoot doet kosten dalen

Afhankelijk van uw vooropgesteld doel en gewenst meetbereik bevelen wij u de ideale meetgoot aan. Zo garanderen we dat toekomstige metingen van uw debiet correct verlopen. Op die manier kan u beter de kosten van uw afvalafvoer inschatten én controleren.

Meetgoot op maat

Watermeter

Hoe we met een meetgoot het debiet meten? Door een vernauwing in de goot. Dat stuwt het afvalwater op en creëert het effect van een flessenhals. Daar plaatsen we een watermeter. Die dient dan om de capaciteit te meten van het industrieel afvalwater.

Kleine en grote meetgoten

Meetgoten zijn er in verschillende vormen, zoals vlak of parabolisch. Ze hebben ook diverse profielen en maten. Met Nature Solutions kunnen we kleine en grote meetgoten aanleveren, op uw maat.

Een meetgoot plaatsen is altijd maatwerk. We berekenen het debiet namelijk door de stijging of daling van de waterhoogte. Als de bodemplaat ook maar een beetje afhelt, zal dat grote gevolgen hebben voor de meting.

Renovatie en vernieuwing meetgoot

We kunnen bestaande meetgoten, groot of klein, ook renoveren en vernieuwen. Er mogen namelijk geen hindernissen zijn voor het aankomende water. Een beetje bezinksel, van vuil bijvoorbeeld, kan de meting al sterk beïnvloeden. Terwijl het net de bedoeling is om een nauwgezette meting en controle van de waterlozing mogelijk te maken.

Onderhoud van meetgoot

Om stipte, correcte metingen te garanderen, kan onze firma ook het onderhoud van de meetgoot op zich nemen. U voorkomt meetproblemen door regelmatig onderhoud - één of twee keer per jaar. We zorgen er dan voor dat een meetgoot voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Langs- en dwarsligging in waterpas
  • Loodrechte, evenwijdige wanden en keel. (De keel leggen we in het verlengde van het aanvoerkanaal.)
  • Een vlakke en symmetrische toestroom van water ter hoogte van het meetpunt
  • Leegloop bij nuldebiet

Stel, u gaat met ons in zee. Hoe gaat dit dan in zijn werk?


Nature Solutions werkwijzeVoorbeeldprojecten