Waterbeheer

Water bufferen

We raden aan regenwater te bufferen. Zo houdt u bij zware regenval het water even op, waarna u het vertraagd kan lozen. Dat kan met bufferbekkens of ondergrondse opslagputten. En als het nodig is zelfs met de nodige pompen.

Alleen al voor de bodemkwaliteit is het vanzelfsprekend dat u regenwater buffert. Buffertoevoegingen vangen gecontroleerd het hemelwater op. Ze vertragen dus de afvoer ervan. Zo krijgt het water de tijd om in de bodem te dringen en kan het de grond verrijken.

De voordelen van het bufferen van regenwater

Betere bodemkwaliteit, minder overstromingen

Los van de bodemkwaliteit is water bufferen ook een goede voorzorgsmaatregel tegen overstromingen. Bij zware (onweers)buien kunnen rivieren en stromen de massale watertoevloed onmogelijk slikken. Zo ontstaan overstromingen.

Gelukkig kan u de nodige voorzorgen treffen. Afhankelijk van de situatie kunnen wij bovengrondse bufferbekken voorzien. Dat kan een regenwatertank zijn, maar ook een vijver met kleilaag.

Boven- én ondergronds

Bovengrondse voorzieningen zijn makkelijker te onderhouden en te controleren. Maar u kan ook opteren voor ondergrondse opslagputten. Net als bufferbekkens kunnen die deel uitmaken van een modern, duurzaam ontwerp.

Tienduizenden liters water

De inhoud van bufferbekkens varieert, maar kan oplopen tot tienduizenden liters. Al dat water kan dan vertraagd infiltreren, waardoor lagergelegen gebieden niet onder water komen te staan. Daarenboven kunt u het regenwater recupereren.

Regenwaterrecuperatie is niet alleen goed voor het klimaat. Ook uw portemonnee heeft er baat bij. Zo kan u de kostprijs van een regenwaterput op termijn terugwinnen door een lagere waterfactuur. Door regenwater te recupereren, kan die tot de helft halveren!

Pompputten voor hergebruik

Met de nodige pompsystemen van Grundfos kan u het regenwater hergebruiken. Nature Solutions bekijkt telkens op maat het interessantste systeem om water op te pompen. We doen simulaties op lange termijn en zetten ook in op de nieuwste technologieën. Denk aan slimme regenwaterputten. Op basis van sensoren kunnen die wateroverlast (of droogte) beperken.

Slimme regenwaterputten kunnen ook het werk van het rioolstelsel verlichten. Een ingebouwd infiltratiesysteem kan een regenwaterput namelijk gecontroleerd laten leeglopen. Als het KMI zware neerslag voorspelt, kan je die infiltratie op gang zetten. Zo is er ruimte in de putten voor de verwachte neerslag, en verrijkt het eerder opgevangen water de bodem. Een win-winsituatie!

Stel, u gaat met ons in zee. Hoe gaat dit dan in zijn werk?


Nature Solutions werkwijzeVoorbeeldprojecten

Berekening en uitvoering waterbesparing door plaatsing buffer en infiltratie regenwater.
Belasting riolering voorkomen door uitgekiende studie en plaatsing regenwaterbuffer.
Nieuw containerpark hergebruikt regenwater na plaatsing bufferopvang.
De showroom en magazijnen kregen drie prefabputten voor buffering regenwater.
McDonalds koos voor een gescheiden rioolstelsel en dus voor (vet)vrije afvoerleidingen.
Bodemvervuiling voorkomen door de aanleg van kleimatten onder nieuwe betonpiste.
Buffer met opgevangen regenwater zorgt voor extra bluswater bij brand.
Open buffer aangewezen voor vertraagde lozing regenwater.
Waterbuffer staat brandweer toe om grote hoeveelheid water aan te wenden bij brand. 
Het duurzaam KMO-park in Duffel kreeg nieuwe bestrating en aangepaste riolering.