Waterbehandeling

Regenwater opvangen en hergebruiken

Regenwaterrecuperatie is meer dan ooit een must. Wie regenwater verzamelt in bufferbekken of opslagputten, verbruikt al gauw de helft minder drinkwater. U kan het hemelwater dan ook op allerlei manieren hergebruiken.

Het is de logica zelve dat we regenwater opvangen en hergebruiken. Voor tal van toepassingen heeft water geen drinkwaterkwaliteit nodig. Het is niet geschikt als drink- of douchewater, maar wel nog voor talloze bedrijfsprocessen.

Hoe doen we samen aan regenwaterrecuperatie?

Regenwater filteren en zuiveren

Met enkele simpele ingrepen kan u regenwater filteren en zuiveren. Het is bovenal belangrijk dat het water nergens in contact komen met drinkwater. Alle leidingen moeten gescheiden zijn, want anders vervuilt u het drinkwater.

Wij zetten hiervoor de systemen op die aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Met de nodige pompen van Grundfos wordt het water dan gebracht naar waar het nodig is.

Grote of kleine waterput?

Wie regenwater hergebruikt, ziet zijn waterfactuur beduidend dalen. Reden te meer om te kiezen voor een voorziening met veel inhoud. Zowel bij verbouwingen als bij nieuwbouw raden we aan om te kiezen voor voldoende opslag.

Heeft u een grote of een kleine waterput nodig? Dat hangt enerzijds af van waarvoor u het water gaat gebruiken. Anderzijds is de prijs van een grote put in verhouding niet zo veel meer dan die voor een kleinere put.

Waterbuffer voorzien

U kan tegenwoordig ook best een waterbuffer voorzien, want we hebben geen overschot aan water. Zowel in België als in onze buurlanden blijft het grondwaterpeil dalen. Er is daardoor massaal vraag naar grondwaterputten, maar het is veel beter om te kiezen voor een regenwaterinstallatie. Door grondwaterputten gaat het grondwaterniveau nog meer dalen.

Logisch dus dat men regenwaterrecuperatie sterk aanmoedigt, of in sommige gevallen zelfs verplicht. Een buffervoorziening is makkelijk te integreren in nieuwbouw. Bij renovatie doen we graag een voorstudie en maken we de plannen op maat van uw (bedrijven)terrein.

Stel, u gaat met ons in zee. Hoe gaat dit dan in zijn werk?


Nature Solutions werkwijzeVoorbeeldprojecten

Extra regenwatertoevoer op daken ‘Dungelhoef’ en aansluiting op straatriolering.
Duurzame aanleg riolering en ondergronds bufferbekken volgens strikte regels.
Berekening en uitvoering waterbesparing door plaatsing buffer en infiltratie regenwater.
Belasting riolering voorkomen door uitgekiende studie en plaatsing regenwaterbuffer.
Nieuw containerpark hergebruikt regenwater na plaatsing bufferopvang.
McDonalds koos voor een gescheiden rioolstelsel en dus voor (vet)vrije afvoerleidingen.
Plaatsing van osmosetanks, meetgoot en automatisch verwarmde piste in vier dagen.
Bodemvervuiling voorkomen door de aanleg van kleimatten onder nieuwe betonpiste.
Buffer met opgevangen regenwater zorgt voor extra bluswater bij brand.
Waterbuffer staat brandweer toe om grote hoeveelheid water aan te wenden bij brand. 
Geen algen en verfresten meer in de Schelde dankzij een ecologische afspuitplaats.