Referentie overzicht

Watermanagement aan KMO-units


Klant: Industriebouw Almobé
Type klant: Industriële eindklant
Opleveringsdatum: 30.10.2020
Oplossing(en): Water bufferen , Waterinfiltratie , Regenwaterrecuperatie , Waterafvoer en meetgoten , Waterdoorlatende bestrating

Voor Almobé, specialist voor industriebouw en –renovatie, leverden we uiteenlopende infrastructuurwerken. Het familiebedrijf bouwde recent heel wat KMO-units aan de Mallekotstraat in Lier. Nature Solutions heeft er als onderaannemer de werken aan tientallen units uitgevoerd.

Voor dit project in de Mallekotstraat konden we onze expertise op vlak van waterhuishouding uitspelen. Buffervoorzieningen zijn makkelijk te integreren in nieuwbouw. We zorgen ervoor dat regenwater in verschillende fasen op het bedrijventerrein infiltreert.

Hoe dat in zijn werk gaat? Het regenwater wordt eerst opgevangen in regenwaterputten. Zo kan het dienen voor hergebruik in het bedrijvenpark. Overtollig water gaat van daaruit naar een infiltratiebuis met grindkoffer. Als die verzadigd is, loopt het water naar een speciaal daarvoor ontworpen infiltratiegracht.

Waterdoorlatende bestrating

De bestrating die we op het terrein aanleggen, zal overigens volledig waterdoorlatend zijn. Via de fundering wordt het water dan gebufferd en vertraagd geloosd. Dat is goed voor het grondwaterpeil, dat de laatste jaren onder druk staat, zeker in de regio rond Lier.