Referentie overzicht

Infiltratieriolering blikvanger


Klant: Kobau – Vossemeren
Type klant: Industriebouwer
Website: www.kobau.be
Opleveringsdatum: 01.02.2014
Oplossing(en): Regen- en afvalwater scheiden , Waterinfiltratie , Waterdoorlatende bestrating

Vertrouwen van projectontwikkelaar Kobau

In opdracht van Kobau voerde Nature Solutions vier verschillende projecten met succes uit. Een nieuwe verkaveling in Kontich kreeg een volledig gescheiden riolering. Hiervoor werkte Nature Solutions samen met Aquafin.

Opmerkelijke infiltratieriolering

Nature Solutions plaatste voor Kobau ook waterdoorlatende verhardingen in combinatie met asfaltwegen. Daarbij namen zij alle rioleringswerken voor zijn rekening. De blikvanger? Een infiltratieriolering voor regenwater. Hierdoor kan het regenwater van de daken makkelijk infiltreren in de bodem. Het maakt eveneens de drainage van het parkingoppervlak mogelijk.

Voor een gesloten woonerf in Kontich voorzag Nature Solutions een oprit van een slagboom met een gecodeerde toegang.