Referentie overzicht

Infiltratiebed en -put bij particulieren


Klant: Cralux BV
Type klant: Industriële eindklant
Opleveringsdatum: 31.05.2021
Oplossing(en): Regen- en afvalwater scheiden , Water bufferen , Waterinfiltratie , Regenwaterrecuperatie

Nature Solutions werkte in mei nauw samen met renovatiebedrijf Cralux BV. De bouwfirma levert kwaliteitsvolle producten en diensten voor renovaties aan residentiële woningen. 

In opdracht van Cralux BV heeft Nature Solutions infiltratievoorzieningen geplaatst in Lint en in Grobbendonk. Op beide werven werd de huidige riolering vernieuwd. Het afvalwater en het regenwater zullen er vanaf nu gescheiden worden afgevoerd. Zo voorkomen we de kans op wateroverlast.

Ondergrondse infiltratievoorzieningen

In Lint hebben we een ondergrondse infiltratievoorziening geïnstalleerd. Het gaat om een kunststof infiltratiebed, waardoor neerslag langzaam in de bodem kan dringen. Ook in Grobbendonk zal dat het geval zijn, maar daar werd gekozen voor een betonnen infiltratieput.

In beide woningen kan men dus op termijn aan regenwaterrecuperatie doen en ook het grondwaterpeil zal er ook goed bij varen