Referentie overzicht

Bestrating met meubilair


Klant: Technopolis
Type klant: Industriële eindklant
Opleveringsdatum: 20.03.2015
Oplossing(en): Regen- en afvalwater scheiden , Waterdoorlatende bestrating , Signalisatie , Straatmeubilair

Na plaatsing riolering en wegenis, ook aanleg gezellige groenzones

Technopolis breidde in 2012-2013 hun infrastructuur uit. Nature Solutions voerde tal van werken uit. Ze legden alle riolering aan, inclusief wegenis. Ze maak hiervoor gebruik van verschillende waterdoorlatende verhardingen. De hoofdparking kreeg een gloednieuwe toplaag asfalt.

Veilige en aangename omgeving

De omgeving van Technopolis werd aardig opgesmukt. Nature Solutions voorzag de bestrating en groenzones van functioneel meubilair. Bushaltes kregen zitbankjes, soms ook vuilbakjes en fietsrekken. En altijd op een veilige manier, dankzij de betonnen fundering en stootpalen. Belangrijke ingrepen om diefstal en vandalisme te ontmoedigen.

Voor de gemeente Duffel legde Nature Solutions trouwens een speelplein aan. Het kleine speelpark kreeg speeltoestellen en zitbanken uit duurzame en gerecycleerde materialen.