Referentie overzicht

70.000 liter-regenwaterbufferKlant: Grondwerken Rovana – MBG – CFE – Edegem
Type klant: Industriële eindklant
Opleveringsdatum: 01.06.2015
Oplossing(en): Regen- en afvalwater scheiden , Water bufferen , Waterinfiltratie , Regenwaterrecuperatie , Waterdoorlatende bestrating

Regenwaterbuffering voorkomt extra belasting op riolering

In samenwerking met Grondwerken Rovana voerde Nature Solutions grond,- riolerings, - en bestratingswerken uit in opdracht van MBG-CFE. Ze stonden in voor de regenwaterbuffering, het hergebruik van regenwater en het verlenen van hun expertise tijdens de studie en de plaatsing. Hun advies? De plaatsing van een regenwaterbuffer van 70.000 liter. Deze vloeit over in een infiltratiebed uit kunststof, gelegen onder de fietsenstalling en bedekt met bestrating.

School en gemeente tevreden

Schoolgebouwen hebben veel sanitair. Daarom legde de gemeente strenge maatregelen op, zodat het nieuwe gebouw de riolering niet extra zou belasten. Het optimaal inzetten op regenwater was daarom aangewezen. Het regenwater wordt gebufferd om voldoende herbruikbaar water te voorzien. Het infiltratiebed zorgt voor de afremming van de stroom regenwater richting de riolering bij hevige regenval en weinig gebruik van de regenwaterbuffer (tijdens de schoolvakanties).