Infrastructuur

Signalisatie en verkeersborden voor uw bedrijventerrein

Er zijn geen wettelijke bepalingen die het verkeer in een bedrijvenpark regelen. Het verkeersreglement geldt in principe alleen op de openbare weg, en dus niet zodra u privéterrein betreedt. Vermijd problemen en dwing toch een reglement af.

Waarom voor verkeersssignalisatie kiezen

Sommige verkeerssituaties zijn zo complex dat zelfs deskundigen ze lang moeten bestuderen. Op privéterrein kunnen we dat te vermijden door vooraf de gevaren nauwgezet in kaart te brengen. Daarop kunnen we met de nodige signalisatie ingrepen doen.

Nature Solutions doet dat voorafgaande onderzoek naar probleemsituaties en werkt in overleg een voorstel uit. Daarbij houden we rekening met:

  • kosten
  • materialen
  • veiligheid
  • duurzame toepassingen

De signalisatie die Nature Solutions u aanbiedt

De juiste signalisatie

Bij het plaatsen van verkeersborden, wegenisbelijning en signalisatie is het belangrijk om moeilijke punten te ontlasten. Bijvoorbeeld bij vrachtverkeer aan een logistiek centrum, of bij een oversteekplaats voor heftrucks in een fabriek.

Daarom moet u voor de juiste verkeersborden en signalisatie te zorgen. Verkeerstekens dienen namelijk te allen tijde gerespecteerd te worden. Chauffeurs die op een private weg de signalisatie negeren, zijn alsnog burgerlijk aansprakelijk bij een ongeval.

Wegenisbelijning en verkeersborden

U kan op uw terrein het verkeer regelen met wegenisbelijning op de grond en waarschuwingsborden. Zo krijgen bedrijvenparken met verschillende eigenaars ook altijd duidelijke belijning, op basis van de verkochte parkeerplaatsen.

Uniforme, duidelijke bewegwijzering

Een uniforme en duidelijke bewegwijzering is cruciaal om chauffeurs op een veilige wijze naar hun bestemming te brengen. Pijlen en wachtstroken in laad- en loszones verhogen de veiligheid. Daardoor daalt het aantal arbeidsongevallen. Bij het belijnen van een bedrijfsterrein kijken we dus zowel naar veiligheid als rendement.

Vlot verkeer op bedrijventerrein

Nature Solutions kan ook zones aanduiden waar het verboden is om stil te staan en te parkeren. Zo zorgt u voor een vlotte verkeersflow op uw bedrijfsterrein. Een goede organisatie van het verkeer bezorgt u dus een groter rendement. Ook dat is duurzaam!

Stel, u gaat met ons in zee. Hoe gaat dit dan in zijn werk?


Nature Solutions werkwijzeVoorbeeldprojecten

Veiligheid site opgedreven door extra stootpalen en verbreding wegenis.
3.000 m² nieuwe verharding laat regenwater probleemloos infiltreren.
Duidelijke belijning in magazijn zorgt voor veiligheid en rendement.
Nieuwe kantoorgebouwen kregen knap afgewerkte parkings en omgeving.
Aangelegde bestrating netjes aangekleed met zitmeubilair, vuilbakjes en fietsrekken.
Vlotte afwatering van vuil- en regenwater nu mogelijk door plaatsing pompputten. 
Plaatsing van osmosetanks, meetgoot en automatisch verwarmde piste in vier dagen.
Buffer met opgevangen regenwater zorgt voor extra bluswater bij brand.
Ophoging van volledig grasplein met duurzaam gerecycleerde materialen.  
Overstroomde parkings onmogelijk door infiltratie regenwater via harde kunststof bekken.
Massafrit voldoet nu aan Mechelse eisen om regen- en vuilwater te scheiden.